ระดับประเทศ
ภาค : จังหวัด : อำเภอ :

ข้อมูลตัวชี้วัด ระดับประเทศ

โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั้งโรงเรียน
คำตอบตัวชี้วัดค่า (จำนวน)
มี1,755
ไม่มี176