ค้นหา :  
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด แผนพัฒนา ข้อมูลโรงเรียน
1013270086วัดสุทธาวาสลาดหลุมแก้วปทุมธานี
 • โครงการรํามอญ อะคาเดมี่พลิกฟื้นอัตลักษณ์ถิ่นบัวหลวง
ดูข้อมูล
1013270093วัดบ่อทองลาดหลุมแก้วปทุมธานี
 • เปิดโลกกว้างสู่การเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยค่ายวิชาการ
ดูข้อมูล
1013270120วัดชัยมังคลารามลําลูกกาปทุมธานี
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย(ศิลปินน้อยมัคทายกน้อย
 • จัดตั้งอัตลักษณ์พิเศษให้เป็นรูปแบบษัท SME
 • สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง
ดูข้อมูล
1014310102วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)บางไทรพระนครศรีอยุธยา
 • “โครงการ ชีววิถีเพื่อความยั่งยืน”
ดูข้อมูล
1014310104วัดกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
 • จัดสร้างหลักสูตรวิชาในโรงเรียนอย่างเป็นทางการ
 • สืบสานพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้เกิดความยั่งยืน
ดูข้อมูล
1014310120บ้านเชียงรากน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
 • สร้างแนวทางการทำธุรกิจงานฝีมือให้เกิดความยั่งยืน (Business Model)
 • จัดสร้างห้องเรียนวิชาการขายอย่างเป็นทางการ
ดูข้อมูล
1014310121วัดทางยาวบางไทรพระนครศรีอยุธยา
 • เตรียมความพร้อมให้กับบรรณารักษ์
 • ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด
ดูข้อมูล
1014310123วัดไม้ตราสมาชิการามบางไทรพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ดูข้อมูล
1014310124วัดเชิงเลนบางไทรพระนครศรีอยุธยา
 • กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สามารถพัฒนาโรงเรียนได้ตามเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
 • กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สามารถพัฒนาโรงเรียนได้ตามเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ดูข้อมูล
1014310133วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)บางบาลพระนครศรีอยุธยา
 • สร้างแนวทางการทำธุรกิจน้ำยาล้างจานให้เกิดความยั่งยืน (Business Model)
 • จัดสร้างหลักสูตรวิชาในโรงเรียนอย่างเป็นทางการ
 • การดำเนินการผลิตน้ำยาล้างจานและจัดจำหน่าย
ดูข้อมูล
1014310184วัดบ้านกลิ้งบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดูข้อมูล
1014310191วัดเชิงท่าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
 • พัฒนาองค์กรเพื่อการเรียนรู้
 • สร้างเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
ดูข้อมูล