ชื่อผู้ใช้งาน
โรงเรียน : ใช้รหัสโรงเรียน
SP : ใช้ Email
ICT Talent : ใช้ User ICT Talent
Coach : ใช้รหัส 5หลัก พนักงานทรู